Далай багшийн айлдварын тов

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Итгэл найдварыг бий болгох нь Орчуулагч гэвш А.Батцэнгэл, Д.Халиун

Цахим ярилцлага - Итгэл найдварыг бий болгох ньДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам АНУ-ын Калифорниагийн...

Дэлгэрэнгүй...

Дээрхийн гэгээнтэн Далай багшийн 2019 оны өвлийн ном айлдвартай холбоотой мэдээлэл

Эрхэм номын садан танаа Дээрхийн гэгээнтэн Далай багшийн 2019 оны өвлийн ном айлдвартай холбоото...

Дэлгэрэнгүй...