Бурханы шашны Самъяа хийдийн лам хуврагууд Тунбаш буюу эе эвийн хурал хуран бурхан шүтээнд Угаал Түй өргөж байна. ​

Бурханы шашны Самъяа хийдийн лам хуврагууд Тунбаш буюу эе эвийн хурал хуран бурхан шүтээнд Угаал Түй өргөж байна. ​

Nov. 3, 2019
Бурханы шашны Самъяа хийдийн лам хуврагууд Тунбаш буюу эе эвийн хурал хуран  бурхан шүтээнд Угаал Түй өргөж байна. ​

Бурханы шашны Самъяа хийдийн лам хуврагууд Тунбаш буюу эе эвийн хурал хуран  бурхан шүтээнд Угаал Түй өргөж байна.