​МБШТ Гандантэгчэнлин хийдийн лам хуврагууд Өндөр гэгээний зохиосон Норов бадам маань татан айлдаж буй хэсгээс 2016.02.21

​МБШТ Гандантэгчэнлин хийдийн лам хуврагууд Өндөр гэгээний зохиосон Норов бадам маань татан айлдаж буй хэсгээс 2016.02.21

Nov. 11, 2019
​МБШТ Гандантэгчэнлин хийдийн лам хуврагууд Өндөр гэгээний зохиосон Норов бадам маань татан айлдаж буй хэсгээс 2016.02.21

МБШТ Гандантэгчэнлин хийдийн лам хуврагууд Өндөр гэгээний зохиосон Норов бадам маань татан айлдаж буй хэсгээс 2016.02.21