Ж.Оюунчимэг, чөлөөт судлаач, Москва "1921 онд Улаан хад ба Жанжин Чойрын газарт болсон тулалдаан: Баримт бичиг ба санал асуулгын үр дүн"

Ж.Оюунчимэг, чөлөөт судлаач, Москва "1921 онд Улаан хад ба Жанжин Чойрын газарт болсон тулалдаан: Баримт бичиг ба санал асуулгын үр дүн"

Feb. 6, 2021
Ж.Оюунчимэг, чөлөөт судлаач, Москва "1921 онд Улаан хад ба Жанжин Чойрын газарт болсон тулалдаан: Баримт бичиг ба санал асуулгын үр дүн"

1921 онд Улаан хад ба Жанжин Чойрын газарт болсон тулалдаан: Баримт бичиг ба санал асуулгын үр дүн

 Ж.Оюунчимэг, чөлөөт судлаач, Москва

Монголын тусгаар тогтнолыг Барон Р.Ф. фон Унгерн-Штернберг сэргээсний

100 жилийн ойд зориулсан

 Монголын түүхэн дэх Барон Р.Ф. фон УнгерН-Штернберг олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

 ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИЙН ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ХҮРЭЭЛЭН

 ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА:

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

БУРИАД СОЁЛ, ӨВ УЛАМЖЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН

БУДДА ПРОДАКШН